Piłka nożna Siatkówka Tenis stołowy

Historia

Geneza powstania Ludowego Klubu Sportowego Piaskovia.

Na pierwsze wzmianki o zorganizowanych działaniach na niwie sportu i rekreacji na terenie Piask natrafiamy tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Powstaje organizacja „Strzelec” skupiająca młodzież zafascynowaną Naczelnikiem – Józefem Piłsudskim i jego „Cudem nad Wisłą” – wspaniałym zwycięstwem nad sowietami w 1920 roku. Młodzi chłopcy ćwiczyli ciało i ducha, by w razie działań wojennych być sprawnym, zwartym i gotowym do poświęcenia życia za Ojczyznę. Na co dzień odbywało się to w formie zbiórek, na których trenowano biegi i strzelectwo. Niewiele przekazów zachowało się z tego okresu. Wiemy jedynie, że wychowankowie „Strzelca”, to między innymi późniejsi członkowie Baonów Zemsty, organizacji bojowej powołanej do walki z okupantem hitlerowskim przez miejscowego nauczyciela – Jerzego Drylskiego – jesienią 1939 roku, tuż po wybuchu II wojny światowej. To także późniejsi żołnierze Armii Krajowej, a po zakończeniu działań wojennych również żołnierze Ludowego Wojska Polskiego.

W pierwszych latach powojennych dużą aktywność na niwie sportowej, także w działalności kulturalno-społecznej, przejawiają pracownicy Spółdzielni Rolniczo Handlowej, która w 1948 roku przekształca się w Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską”. W tym samym roku powstaje Ludowy Zespół Sportowy. Inspiracją do jego założenia było spotkanie ówczesnego posła na Sejm – Władysława Króla – z piaseckimi wyborcami. Na tym spotkaniu panowie Stanisław Chudziak i Jan Misztal przedstawili zacnemu gościowi bolączki piaseckiej młodzieży, która nie ma gdzie i jak spędzać wolnego czasu. Poseł poradził zawiązać ogniwo LZS i obiecał pomoc w początkach jego działalności. Niebawem zwołano zebranie założycielskie, na którym wybrano pierwszy zarząd Ludowego Zespołu Sportowego w Piaskach, którego skład po ukonstytuowaniu przedstawiał się następująco:

Stanisław Chudziak – Przewodniczący,
Ksawery Rosiński – Sekretarz,
Jan Kruszyński – Gospodarz,
Mieczysław Gorgol – Członek Zarządu,
Mieczysław Piłat – Członek Zarządu,
Daniela Szpakowska-Jarosz – Członek Zarządu,
Mieczysław Jarosz – Członek Zarządu,
Jan Kobylecki – Członek Zarządu,
Ludwik Seroczyński – Członek Zarządu.

Powołano do życia, jako pierwszą, sekcję piłki siatkowej, następnie sekcję tenisa stołowego, sekcję kolarską i szachową. W późniejszym okresie, w różnym czasie funkcjonowały także sekcje: warcabowa, bokserska i, jak by inaczej, sekcja piłki nożnej. Wszystkie powołane sekcje mogą się pochwalić znaczącymi sukcesami.

Zawodnicy sekcji tenisa stołowego z powodzeniem występowali w rozgrywkach drużynowych na szczeblu powiatu i województwa – indywidualnym mistrzem powiatu lubelskiego w 1951 roku został Jan Kobylecki a drużynowo piaseccy pingpongiści uplasowali się na drugim miejscu. Dużym wydarzeniem sportowym Piask w 1952 roku była pokazowa gra ówczesnego mistrza Polski Tadeusza Patyńskiego z udziałem naszych zawodników; Ludwikiem Seroczyńskim i Janem Kobyleckim. Obok obu wymienionych panów w sekcji tej wyróżniali się również; Waldemar Dziewiela, Wojciech Ziarkiewicz, Piotr Pitucha, Stanisław Chudziak, Jerzy Padwicki i p. Klaude (pracował w sklepie włókienniczym).

W zakładzie fotograficznym p. Józefa Pędraka mieszczącym się w kamienicy p. Mieczysława Dudka przy ul. Lubelskiej trenowali szachiści. Do legendy przeszły partie rozgrywane „na ślepo” pomiędzy właścicielem zakładu a Jerzym Sieczkarzem czy Romanem Filipiakiem. Sekcja w latach 50-tych ubiegłego wieku uczestniczyła z powodzeniem w drużynowych rozgrywkach ligi okręgowej z takimi potęgami jak Start Lublin, Kolejarz Łuków, czy AZS Lublin, w którego składzie grał ówczesny szachowy mistrz Polski Józef Gromek. W piaseckich barwach startowali również w tamtych latach; Jan Kobylecki, Zbysław Wiciński, p. Lipiński, Aleksander Pędrak oraz pani Alfreda Guz.

Niewielu mieszkańców Piask wie, że sekcja kolarska, zapisała się w historii Wyścigu Pokoju. Pięcioosobowa reprezentacja naszego LZS-u, ponoć, jako jedyna w Polsce, uczestniczyła w 1950 roku w starcie honorowym etapu rozpoczynającego się w Warszawie. Z relacji p. Zygmunta Dziewieli, ówczesnego przewodniczącego piaseckiego ogniwa i aktywnego zawodnika tej sekcji wiadomo, że w tej piątce byli jeszcze; Jan Mardoń i Jacek Mizerski, dwóch pozostałych niestety nie pamięta.

Największym sukcesem może się jednak poszczycić sekcja piłki siatkowej. Pod wodzą p. Edwarda Łahody – kierownika Szkoły Podstawowej w Piaskach i ówczesnego przewodniczącego ogniwa a jednocześnie oddanego trenera siatkówki – zawodnicy nasi rozwijają swoje zdolności w tej dyscyplinie. Talent i zaangażowanie p. Edwarda, połączony z ambicjami wychowanków doprowadza do zdobycia w 1956 roku wicemistrzostwa Polski LSZ w siatkówce. Do szerokiej kadry Edwarda Łahody należeli w latach 50-tych i 60-tych: Zdzisław Sawicki, Edmund Sawicki, Jerzy Padwicki, Tadeusz Kupisz, Jan Łopucki, Mieczysław Jarosz, Antoni Kukiełka, Mieczysław Piłat, Tadeusz Malicki, Leon Tabuła, Jacek Wnuk, Tomasz Wnuk, Bartłomiej Dąbrowski, Bogdan Hanaka, Tadeusz Białecki, Ryszard Białecki, Bogdan Pyrz, Edwin Szyszkowski, Ludwik Galewski, Wojciech Kochalski, Marek Kucharuk, Jacek Kochalski, Zenon Jaworski i wielu, wielu innych.

9 listopada 1966 roku Edward Łahoda ginie tragicznie w wypadku drogowym na krzyżówkach świdnickich. Wraz z Jego śmiercią kończy się pewna epoka w dziejach piaseckiego sportu.

22 stycznia 1969 roku, na bazie istniejącego już od 20 lat Ludowego Zespołu Sportowego, z inicjatywy kilku działaczy sportowych i społecznych powołany zostaje do życia Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”. LKS, jako wyższa niż ogniwo LZS forma stowarzyszenia kultury fizycznej, posiadał swoje konto w banku, statut i tzw. „osobowość prawną”, która umożliwiała przekazywanie dotacji na działalność statutową i sportową przez państwowe i spółdzielcze zakłady pracy. Zebrani wyłaniają pierwszy Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą:

Ryszard Jarznicki – Prezes LKS Piaskovia,
Edward Nawrocki – Sekretarz Klubu,
Bolesław Ostański – Gospodarz Klubu

Powołują również Komisję Rewizyjną w składzie:

Ludwik Ziarkiewicz – Przewodniczący,
Wincenty Seroczyński – Członek,
Piotr Wącholski – Członek.

W dniu 3 lutego 1969 roku klub zostaje zarejestrowany przez Wydział Spraw Wewnętrznych ówczesnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Powołany na Prezesa – Ryszard Jarznicki – ówczesny „Burmistrz”, czyli Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach gwarantował możliwość rozwoju Klubu, poprzez wpływ na kierownictwo istniejących na naszym terenie zakładów pracy, choćby w zdobywaniu środków transportu do przewozu zawodników na rozgrywki ligowe, fundowaniu strojów sportowych, czy wręcz funduszy na finansowanie bieżącej działalności trzech powołanych wtedy do życia sekcji; piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego.

Cdn.
Autor: Tadeusz Pyrz

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl