Piłka nożna Siatkówka Tenis stołowy

Regulamin

Regulamin można pobrać klikając link/ikonę poniżej:

Regulamin Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

 

 


REGULAMIN

AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ.


I. Cel
Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Gminy Piaski i Powiatu Świdnickiego.
Rozwijanie zainteresowań piłka siatkową, wyszukiwanie siatkarskich talentów.


II. Organizator
Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia” , Zespół Szkół  w Piaskach


III. Termin i miejsce
Rozgrywki ligowe  będą odbywać się w hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków Zespołu Szkół w Piaskach
Dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonych po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.  22 Październik 2015 roku. Zamieszczone będą na stronie www.piaskovia.pl


IV. Rozgrywki odbywać się będą następującym systemem:
System rozgrywek każdy z każdym:
W podanych terminach rozgrywane będą  minimum dwie kolejki spotkań.
 Po zakończonej rundzie zostaną rozdane puchary i medale za miejsca I-III w lidze.
Cztery zespoły zajmujące miejsca I-IV mogą dodatkowo uczestniczyć w turnieju finałowym o Puchar Ligi ( termin do ustalenia po zakończonych rozgrywkach.)


V. Zasady punktacji i klasyfikacji drużyn
1. Za zwycięstwo 2: 0 zespół otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo 2:1  zespół otrzymuje 2 punkty za porażkę 1:2 jeden punkt za porażkę 0:2  0 punktów.
Sety rozgrywane będą do 20 punktów , teibrek  do 15 punktów z przewaga w każdym secie 2 punktów.
O kolejności końcowej w lidze decyduje:
1. Większa ilość zdobytych punktów.
2. Lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych).
3. Lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych).
4. Wyniki bezpośrednich spotkań.


VII. Zasady uczestnictwa
1. Udział w zawodach jest płatny i wynosi:
- 300 zł od drużyny na rachunek


06 8689 0007 0000 0198 2000 0010
SBP./PIASKI
Ludowy Klub Sportowy
Piaskovia
E.Łahody 9
21-050 Piaski


- drużyny szkolne z Gminy Piaski zwolnione są z opłaty
2. Drużyna może składać się z maksymalnie z 12 osób.
4. W składzie drużyny  mogą występować zarówno  mężczyźni i kobiety , jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach mężczyzn, czyli górna taśma  siatki znajduje się na wysokości  243  cm .
5. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywek tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek  drużyny, w której był zgłoszony.
6. W przypadku drużyny - reprezentacji szkół musi w zgłoszeniu znaleźć się osoba sprawująca funkcję opiekuna - trenera.
7. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Podczas rozgrywek obecna będzie osoba mająca odpowiednie przygotowanie do udzielania pomocy medycznej.
8. W przypadku drużyn w której występują zawodnicy nie mają ukończonego 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w lidze , którą wraz ze zgłoszeniem przedkłada organizatorom kapitan zespołu.
9. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.


VIII. Wymogi regulaminowe.
1. Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów na stronie www.piaskovia.pl
3. Zespół przystępujący do meczu musi się składać z minimum 6 zawodników. Tylko w przypadku kontuzji w trakcie meczu istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.
4. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników, pod warunkiem, że osoby nie były zgłoszone w innej drużynie. Dokonanie zgłoszenia zawodników w trakcie rozgrywek jest możliwe i wiąże się z opłatą 10zł za każdego  zgłoszonego zawodnika.
5. Nie można dokonywać zgłoszeń zawodników na turniej finałowy tzw. Puchar Ligi.
5. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera dla drużyny przeciwnej.
6. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 10 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem. Przekładania meczów nie przewiduje się.
7. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki .
8. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.
9. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych  na terenie szkoły.
11. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizatorzy. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, musi posiadać jednolity strój sportowy z numerami od 1 do 99. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry lidze. Osoby niepełnoletnie składają również zgodę rodziców.


IX. Zgłoszenia.
1.    Zgłoszenia do rozgrywek z kompletem dokumentów przyjmowane są do dnia 22.10.2015 czwartek.
2.    Zgłoszenia przyjmowane są po wcześniejszym umówieniu się z telefonicznym; kontakt Andrzej Szołdra tel 501638766.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl